Tankerék

a kozmosz időritmusa

Az elemek ritmusa
a 13 hét ritmusa
A hónapok ritmusa

A BigFic tankerék a Föld ritmusára hangolt kreatív létezés kibontása a négy őselemen keresztűl. Az elemekhez tartozó képzések harmonikus egységben illeszkednek egymáshoz. A tűz elem mindíg a család, a forrás energiája amely a következő három elem üzemanyaga.

Az idő ritmusa

A ritmus a Föld a Naprendszer és a galaxis mozgásának egymásra gyakorolt hatásából származik amely az idő természetes ritmusa. Ez a szintrópia - a harmónikus létezés - alapja, ellentétben a "torz idő" okozta entrópiával.

Minőségei a 4-7-13-20-28-52.

Egy BigFic év 4x13=52 hét. Tizenhárom hetet tartózkodunk minden elemben. Egy évben 13 teljes hetet és 27 háromnapos hétvégét vagyunk a tűz elemben, vagyis otthon. A hónapok 28 naposak, ezért minden negyedév tartalmaz egy 13. hetet is. Ez a hét mindig a negyedév kezdő elemével azonos.

SZABAD TANULÁS = SZABAD TÉR, tehát nincs „iskolaépület”, helyhez kötöttség.
Miért fontos ez? Mert az állandó iskolaépületbe egész évben naponta bejáró gyerekeket hozzászoktatja ez a bejárás ahhoz a monotóniához, amit majd a munkahelyükön is el kell viselniük, mint „jó alkalmazottaknak”, akik ugyanarra a helyre bejárnak dolgozni éveken keresztül. Valójában - ebben a gondolkodásban - a gyerek megy (alkalmazkodik) az iskolához (ami egy épület). Ő van az iskoláért, és nem fordítva.
Ezért zavart belül a fixált egyetlen „iskola-hely”, ami összegyűjti a gyerekeket.
A Bigfic szellemisége gyerekközpontú és téma-orientált. Ami a nem helyhez kötött munkát vizionálja, a szabad mozgást a térben, és a projektszemléletet, az önálló témaválasztást, döntéseket, rugalmasságot, változékonyságot. Ehhez a szellemiséghez nem a rögzített iskolaépület-modell illik.
    Helyre, vagy helyekre mégis szükség van a Bigfic-együtt-létek időtartama alatt.
    Ezeket hívjuk „Alaptáboroknak”...(ha már serpák:)

1. Az Alaptáborok száma  a Bigfic tan-körhöz illeszkedik.
Így Három -egymástól idôben és térben független- Alaptábor van, amelyek egyenként megfelelnek a Föld őselem (cselekvés, test), a Víz elem (érzelem, lélek), a Levegő elem (gondolkodás, szellem) tananyagának.
A negyedik Tűz elem az otthon, a család. Ezt otthon kapja meg a gyermek, a szüleitől. Mégpedig az egyes elemi Bigfic hetek utáni hétvégéken, és havonta egy otthoni-héten keresztül.
Hogy a szülők a tűz elemet a többi elemhez kötni tudják, a Serpa (mentor, kísérő) - aki  a gyerekekkel van a Bigfic Héten - dokumentálja (közösen a gyerekkel), mi történt a héten, és a gyerek azt hazaviszi.
Az Alaptáborok legalább egy Bigfic Negyedig rögzített helyen vannak.

2. a gyakorlat:

    1. hét.
Az első Bigfic-héten a Levegő Alaptáborban töltik az idejüket (gondolkodás, szellem), ahol a logikával, tudományokkal, írás-olvasással, matematika-geometriával, csillagok, számok, formák, struktúra...stb foglalkoznak a témájuk szerint 4 napon keresztül.  Itt egy hetes „szabad tanulás” folyik, ami azt jelenti, hogy Hétfőtől Csütörtök délutánig tart. Ez egy Bigfic-hét a Levegő Alaptáborban.
    A heti Bigfic-riportjukkal Csütörtökön délután hazamennek, és otthon töltődnek a család tüzénél. (P-SZ-V)
 

    2. hét.
    A következő Bigfic-héten (H-CS) átlépnek az érzelmek, lélek Víz elem világába, és az ennek megfelelő
alaptáborba mennek, ahol a Serpa kíséretével a VÍZ-témájukon dolgoznak. Művészetek: pl...festés, rajz, tánc, színház, vers, film, zene, koncert, múzeum, alkotás...stb
    Azután P-SZ-V otthon újra a családdal.

    3. hét.
    A Föld (cselekvés, test) Alaptáborban például a földdel, az azt felépítô mikroorganizmusokkal, földműveléssel, állatokkal, természettel, kézművességgel, feldolgozással, napi munkákkal, főzéssel...stb ismerkednek a bigficek. Ez csupa mozgás és földelés.
  

    4. hét.
    A 4. hét a Tűz elemé, ami szünet-hét, otthon a családdal, barátokkal, hobbival....stb

3. A Bigfic negyedév (három hónap) elején a Serpa felajánl három témát: egy-egy Levegő-Víz-Föld témát, és ezt a három témát bontják ki a bigficek a negyedév alatt. A negyedév végén ebből összeállítanak egy egyéni dokumentációt : minden bigficnek a negyedéves munkája így van dokumentálva egyénileg.
Majd a Bigfic Negyed utolsó hetében egy KÖZÖS BIGFIC ANYAG összeállítása következik az egyéni dokumentációkból, ami a témák feldolgozásának a teljes csoportos dokumentálása. Ez már a szülők-serpa-bigficek közös együttléte, munkája lehet: Negyedzáró Ünnep keretében.
A következő Bigfic- Negyed (három hónap) előtt egy szünet. Pihenés. Egy, vagy két hét...azután ugyanez.

4.      Négy Bigfic Negyedre tagolódik az év:
        
        Tavaszi Negyed (március-április-május)
        Nyári Negyed (június-július-augusztus)
        Őszi Negyed (szeptember-október-november)
        Téli Negyed (december-január-február)

        Őszi-Téli-Tavaszi Negyed a fenti időrend szerint zajlik:
        3 Bigfic-hét, 1 szünet-hét/hónap
        3. hónapban 2 Bigfic-hét, 1 közös dokumentálásos Negyed-Záró Ünnep-hét, 1 szünet-hét

5. Év végén 1-2 hetes év-záró-összegző-tábor, ahol a negyedéves dokumentációkból közösen (serpa-szülők-bigficek) elkészül egy éves „Bigfic tan-anyag”. Ennek a kivonatából pedig a kétnyelvű Bigfic-magazin, ami egy önálló média, és egyben a Clonlara felé a leadott dokumentáció.

6. A Nyári Bigfic Negyed: szabad programokkal, táborozással, utazással zajlik. Ahogy kedvük-kedvünk tartja.

7. A Serpa (mentor) szeptembertől május végéig végig a gyerekek mellett, úton van.
A Serpa elfoglaltsága egy hónapban 3 hét (H-CS)
Van egy „főserpa”, és több „témavezető serpa”, akik egyedi témákkal kapcsolódnak a programokhoz.
A főSerpa a témához kapcsolódó előadókat, külsősöket hív meg, szervezi a programokat, vezeti-kíséri a heti foglalkozásokat, szerkeszti a magazint.
Szülők és önkéntes segítők bekapcsolódhatnak a serpa munkájának a támogatásába, a gyerekek igényeinek kiszolgálásába, a tanulási folyamataik támogatásába.

 

 

 

 

 

 

  

Egy BigFic Hónap

28 nap

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now