A kényszerek nélküli jövő teremtői

 

A Gyerekek, akik nem járnak iskolába a „szokásos” módon, akik szabadon tanulnak.

A szülők, akik követik a szabad létezés útját a saját életükben, és támogatják ebben a gyermekeiket is.

A Serpák (tanulókísérők), akik ugyanezt teszik mások gyermekeivel, miközben a Bigficben szabadon tanulnak.

Ez a csoport az önismeret útján közelíti meg a tanulást, vagyis:

megfigyeli a világát (felismeri magát benne), - FIGYELEM

döntéseket hoz a saját életére vonatkozóan a felismerései alapján – DÖNTÉS

végrehajtja a meghozott döntéseit, formába önti azokat – LÉPÉS

 

A tanulás legfontosabb célja a Bigficben önmagunk megismerése, és ezen keresztül a világunk alakítása. Ehhez minden a rendelkezésünkre áll, vagyis bármiből tanulhatunk, így a tanulás élményszerűvé, spontánná válik, nem pedig kötelező protokoll szerinti bevett formák unalomig ismétlése.

 

A BigFic-létben nem a világunk elszenvedői vagyunk, hanem aktív alakítói, résztvevői, teremtői. Ezt nem helyettünk csinálják mások, ezt mi csináljuk. Ez kreatív működés, és egyben a válasz arra a sokszor feltett kérdésre, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, ha „nem tanulnak meg alkalmazkodni a világ kényszereihez”? Semmi, mert ők tudják, hogy nincsenek tőlük elkülönült „kényszerek”, amikhez alkalmazkodniuk kellene. Ők teremtik a világukat, egy olyan világot, ami nem a kényszerekre, elvárásokra, kötelezettségekre épül, hanem a szabad együttműködésre. Ezt az újfajta működést gyakorolják a Bigficben. Vagyis - azon társaikhoz képest, akik az áldozati-agresszori alkalmazkodó-versenyző programot gyakorolják az iskolákban – egy másik világban fognak élni. Egy magasabb tudatosságú, finomabb rezgésű világban, melynek a teremtői.

 

A BigFic-létezés egyre növekvő bizalmat igényel. Ez a bizalom az energiaforrása.

A Bigfic az egyéniség útja, nem a személyiségé. Mindenkinek egyedi energiamintázata van, ami csak rá jellemző, és amivel egyedivé válik a megnyilvánulása. Ezért a teremtéseink nem összehasonlíthatók, és nincs itt helye egy „központi értékrend” szerinti értékelésnek, versengésnek, minősítésnek, ítéletnek.

A BigFic mesterséges hierarchia nélküli mellérendeltséget képvisel ember-ember között, tekintet nélkül annak korára, nemére, rangjára, egzisztenciális helyzetére. Itt nincs tanár, aki megmondja mi hogy van, és akit követni kellene., és a szülői elvárás sem irányít. A Bigficben önirányítás működik a közös élettér szabályainak betartásával.

Ez egy felelősségvállalásra épülő szabad létezésmód.

Ugyanakkor a tudatosodás különböző fázisainál tartó emberek csoportja a Bigfic, amiben természetes, hogy tanulunk azoktól, akik már bejártak olyan utakat, ahová mi még csak most készülünk.

 

Kinek való a Bigfic?

- Annak, aki eljutott a személyisége határáig, és aki tovább szeretne lépni az alkalmazkodó-versenyző életmódon, és ezért tenni is képes.

- Aki valóban egy másik – maga teremtette – új világban akar élni.

- Aki nem mástól várja, hogy „legyen”. Sokan figyelik a biztonságos távolból a bigficet – mondván, hogy majd ha már látjuk, hogy működik, akkor csatlakozunk. Nos, ők nem fognak, amíg másoktól várják a saját biztonságérzetük megteremtését.

- Aki nem akar egy „sikeres túlélő gyermeket” a gyerekéből, és nincs elvárása, hogy milyen legyen a gyerek.

- Aki képes az önreflexióra, és ezt megengedi a gyermeknek is.

- Aki nem másokat, trendeket akar követni, hanem Önmagát.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now